...


به نام خدای سبزم

برای مدتـــــــــــــــــــــی:

                                                                                                   عــــــــــــــــــــــــــلی عــــــــــــــــــــــــــلی

[ پنجشنبه 1392/04/27 ] [ ] [ نسترن ]

[ ]

من خاطره بازم...


 به نام خدای سبزم


اوه!

خدای من چه گرد  و غباری نشسته رو دل خاطره ها و کودکانه های دخترک وجودم. 

چقدررر  رو تار و پوده وجوده دخترم هیما  رو خاک گرفته. چند  روزز ؟ چند ماه؟ چند سال ؟  تایم میبره رفت و روب این خونه ی کودکانه های  دخترک وجودم

گمونـــــــــــــــــــــم زیــــــــــــــــــــــــــــــاد

چند روز پیش بود تو پیج فیسبوکم مسیج اومد  دلم تنگ شده برای کودکانه هات. از یه دوست قدیمی

انگار یکی منووو چنگ زد و کند از دنیای خودم و پرررت کرد به  1 سال و پنج ماه قبل خودم. که ای وای

دل خودمم تنگه برای پاکی دنیااا تا ابد. برای خنده های لطیف و پشمکی.. برای آسودگی خاطر... برای بی دغدغه گی

 ولی گاهی پرت شدن از یک دنیا... یه تعلق خاطر... هیچ برگشتی برای وصل دوباره نیست. نه اینکه نخوای نمیشه.چنگت زدن و بردنت. کندنت. کندی . نمی دونم جدا شدی ولی...................................!با هم ی اینها.. با همه ی این دوری و دور موندن ها... عقب افتادن هامن دلم تنگه

دلم تنگه برای خودم

برای هیما

برای شما عمو...میشنوید؟ میشناسید منو؟ یادتون میاد اصن؟

 من امشب د لم تنگه برای عمو داریوش کودکانه هام...
دلم تنگه!
هر چند ماه یک بار به خونه ی دخترک سر میزنم . آخرین بار تولدم بود هفت ماه قبل. شاید سر زدن بعدیم هم به این خونه همون موقع باشه شاید زودتر...شاید دیرتر...
میشه برام دعــــــــــــــــــــــــــا کنید؟


[ جمعه 1393/01/29 ] [ ] [ نسترن ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،